Partners

NVM en Vidua Wonen

Waarom doen we mee?

De NVM wil dat haar leden en hun klanten zo veilig en betrouwbaar mogelijk online zaken kunnen doen. Daar hebben we domeinoverstijgende afspraken voor nodig die voortbouwen op het hoogste betrouwbaarheidsniveau volgens eIDAS. Dat is het doel van TIP en daar werken we dan ook graag aan mee.

“De NVM wil dat haar leden en klanten veilig en betrouwbaar online zaken kunnen doen. Daar hebben we domeinoverstijgende afspraken voor nodig die voortbouwen op de eIDAS standaard. Dat is het doel van TIP en daar werken we graag aan mee." ​

Yme Bosma, Managing Director NVM Holding​

Wat is onze ambitie?

De NVM wil dat haar leden en klanten zo veilig mogelijk en betrouwbaar mogelijk online zaken kunnen doen. We proberen dat op verschillende manieren te realiseren.

Allereerst door gebruik van vertrouwensmiddelen op het hoogste niveau volgens eIDAS mogelijk te maken in de softwarepakketten die ze dagelijks gebruiken.

Ten tweede werken we binnen Zorgeloos Vastgoed met ketenpartners aan domeinspecifieke afspraken voor gegevensuitwisseling zodat we echt een digitale keten worden. Daar hebben we ook domeinoverstijgende afspraken voor nodig en dat realiseren we met elkaar binnen TIP.

 

Wat is onze bijdrage aan TIP?

De NVM draagt bij door inhoudelijke uitwerking van de domeinoverstijgende afspraken, bijvoorbeeld op het gebied van techniek. Ook ontwikkelen en implementeren we de afspraken in de digitale tooling die onze achterban dagelijks gebruikt. We doen dat onder aanvoering van onze dochteronderneming Vidua Wonen, die zorgt dat vertrouwensmiddelen en -diensten op het hoogste niveau volgens eIDAS beschikbaar komt in bijvoorbeeld Realworks, het CRM-pakket voor de makelaar en haar klanten, en fluX, het taxatieplatform voor vastgoed taxateurs. Succes casus

Vidua Wonen is bezig met de implementatie van Vidua op verschillende plekken in de woonketen.

Vidua is een elektronische identiteit (eID) op het hoogste, veiligste Europese niveau. Je kan je met Vidua digitaal identificeren en documenten ondertekenen. De app is eigenlijk een identiteitsbewijs en rechtsgeldige handtekening in één.      

Vidua is reeds geïntegreerd in fluX, een marktleidend taxatiesoftwarepakket voor de commerciële vastgoed professional. Hiermee worden taxatierapporten gekwalificeerd ondertekend en aangeleverd bij ING.   

Vidua is ook geïntegreerd in Realworks, het marktleidende pakket voor de makelaar, waarmee klanten zich Wwft-proof digitaal kunnen identificeren zodat het kopie paspoort verleden tijd is. Wel zo veilig!

 

Meer weten?

Bezoek de website van NVM voor meer informatie.

Bezoek de websitevan Vidua Wonen voor meer informatie.