TIP Publicaties

Publicaties

Open voor consultatie: algemene basisprincipes en -functionaliteiten voor ondertekenen, valideren en bewaren

Februari 2024

De werkgroep Techniek heeft een viertal documenten opgesteld over algemene basisprincipes en -functionaliteiten voor ondertekenen, valideren en bewaren. Feedback kan worden gegeven via LinkedIn, zoals in de documenten vermeld. U kunt er ook voor kiezen commentaar te mailen naar info@trustedinformationpartners.nl. Bij de eerste implementatie volgen de 1.0 versies.

Position paper TIP

November 2022

Een veilige en betrouwbare digitale identiteit is essentieel voor de Nederlandse samenleving.

In Nederland zijn private en publieke partijen een initiatief gestart om een vertrouwd ecosysteem op te zetten dat bijdraagt aan zo’n veilige en betrouwbare digitale identiteit.

Basisconcepten en -functionaliteiten TIP​

Oktober 2022

In dit document worden de basisfunctionaliteiten beschreven die nodig zijn voor een volwassen en volledig functionerend (trust) ecosysteem.

Two-pager TIP

Maart 2022

TIP in het kort: wat is het belang van TIP? Hoe maakt TIP de volgende stap in de digitalisering van onze samenleving, en waarom is vertrouwen daarin essentieel?