TIP Publicaties

Publicaties

Position paper TIP

November 2022

Een veilige en betrouwbare digitale identiteit is essentieel voor de Nederlandse samenleving.

In Nederland zijn private en publieke partijen een initiatief gestart om een vertrouwd ecosysteem op te zetten dat bijdraagt aan zo’n veilige en betrouwbare digitale identiteit.

Basisconcepten en -functionaliteiten TIP​

Oktober 2022

In dit document worden de basisfunctionaliteiten beschreven die nodig zijn voor een volwassen en volledig functionerend (trust) ecosysteem.

Two-pager TIP

Maart 2022

TIP in het kort: wat is het belang van TIP? Hoe maakt TIP de volgende stap in de digitalisering van onze samenleving, en waarom is vertrouwen daarin essentieel?