Aandacht voor samenwerking TIP in inaugurele rede hoogleraar Govtech N. Bharosa

Op vrijdag 9 juni hield hoogleraar Govtech N. Bharosa zijn inaugurele rede Govtech: the good, te bad and the ugly aan de TU Delft. Deze bijzondere toespraak vormde de succesvolle afsluiting van het GovTech Day 2023-evenement van iBestuur. Professor Bharosa slaagde erin om de noodzaak van zijn onderzoeksgebied onder de aandacht te brengen van zijn […]

Klanten van ING Real Estate Finance kunnen documenten voortaan online tekenen

De klantengroep van ING Real Estate Finance (ING REF) bestaat uit professionele beleggers in commercieel vastgoed. Bij het aangaan van een nieuw contract moeten zij de benodigde documentatie op papier ondertekenen. Dit klantproces kan eenvoudiger en efficiënter door deze stap te digitaliseren. Eerder heeft ING REF, als gebruiker van vastgoeddata, de taxateurs al geholpen om […]

De toekomst van veilig data delen

In hoeverre hebben de markt en overheid elkaar nodig voor het veilig en gemakkelijk data uitwisselen? Wat moet de overheid doen om data van burgers te ontsluiten? Hoe helpt de eIDAS-verordening bij het uitwisselen van gekwalificeerde gegevens? Deze vraagstukken en pittige stellingen kwamen aan bod op het online event: ‘De toekomst van veilig data delen’. […]