Betrouwbaar ondertekenen met een kwalificatie

De Europese verordening voor digitale identiteit (European Digital Identity, “eIDAS 2.0”) maakt het makkelijk om digitaal iets te kunnen bewijzen, bijvoorbeeld het aantonen dat je een diploma hebt, dat je arts of accountant bent of een bevoegd bestuurder van een bedrijf. Een andere benaming voor dit digitale bewijs is een elektronische attestatie. Dit bewijs kun je […]

“TIP waarborgt onweerlegbaar de identiteiten van alle betrokkenen”

Een pittige klus wacht Anneke Veldman-Kalma (Belastingdienst) en Freek Jansen (ING Real Estate Finance) met Trusted Information Partners (TIP), waar zij sinds begin dit jaar de voorzitters zijn. Die klus heeft alles te maken met het eenvoudig en betrouwbaar maken van digitaal zakendoen. Steeds meer zaken regelen we steeds vaker online, zoals het boeken van […]

ABN AMRO aangesloten bij Trusted Information Partners

ABN AMRO heeft zich aangesloten bij TIP. De bank wil daarmee een volgende stap zetten in digitalisering van de samenleving waarbij gekeken wordt naar een standaard als het gaat om digitaal tekenen. ABN AMRO vindt digitalisering heel belangrijk, naast versterken van het persoonlijk contact met klanten. Samenwerking is van groot belang om deze ambities waar […]

Persoonlijke gegevens veilig gebruiken en delen met een Europese id-wallet

Het kabinet heeft vanuit de werkagenda ‘waardengedreven digitaliseren’ als doel gesteld dat burgers en ondernemers beschikking hebben over hun data en die ook kunnen delen. TIP biedt een platform voor overheidspartijen, bedrijfsleven en wetenschap om samen invulling te geven aan de waarden en uitgangspunten uit de werkagenda. Onderdelen van de werkagenda zijn regie op gegevens en een […]

Algemene basisprincipes en -functionaliteiten: open ter consultatie

De werkgroep Techniek heeft een viertal documenten opgesteld over algemene basisprincipes en -functionaliteiten voor ondertekenen, valideren en bewaren. Feedback kan worden gegeven via LinkedIn, zoals in de documenten vermeld. U kunt er ook voor kiezen commentaar te mailen naar info@trustedinformationpartners.nl. Bij de eerste implementatie volgen de 1.0 versies. 231004BasicFunctionSignaturePreservationv0.91 231004BasicfunctionSigningdatav0.91 231004ValidatingSignaturesv0.91 Basic functions and definitions […]

Solid Community nieuwe partner Trusted Information Partners 

Stichting Solid Community heeft zich aangesloten bij Trusted Information Partners (TIP). Gijs van den Beucken, bestuurder: “Technologie zien wij als een middel om bij te dragen aan het doel van een mensgerichte, vriendelijke en veilige digitale gebruikerservaring. We streven ernaar dat data verantwoord en veilig online gedeeld kunnen worden op basis van open standaarden en waarden […]

Aangetekend BV aangesloten als nieuwe partner 

Aangetekend BV, een EU gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener met de (eIDAS gekwalificeerde) vertrouwensdiensten Aangetekend Mailen en Beveiligd Mailen, heeft een intentieovereenkomst met TIP getekend. Wouter van den Brink, algemeen directeur: “Digitale communicatie moet niet alleen veilig en aantoonbaar verstuurd kunnen worden, het moet vooral ook eenvoudig kunnen, net zo gemakkelijk als het versturen van een gewone e-mail. […]

Aandacht voor samenwerking TIP in inaugurele rede hoogleraar Govtech N. Bharosa

Op vrijdag 9 juni hield hoogleraar Govtech N. Bharosa zijn inaugurele rede Govtech: the good, te bad and the ugly aan de TU Delft. Deze bijzondere toespraak vormde de succesvolle afsluiting van het GovTech Day 2023-evenement van iBestuur. Professor Bharosa slaagde erin om de noodzaak van zijn onderzoeksgebied onder de aandacht te brengen van zijn […]

Klanten van ING Real Estate Finance kunnen documenten voortaan online tekenen

De klantengroep van ING Real Estate Finance (ING REF) bestaat uit professionele beleggers in commercieel vastgoed. Bij het aangaan van een nieuw contract moeten zij de benodigde documentatie op papier ondertekenen. Dit klantproces kan eenvoudiger en efficiënter door deze stap te digitaliseren. Eerder heeft ING REF, als gebruiker van vastgoeddata, de taxateurs al geholpen om […]

De toekomst van veilig data delen

In hoeverre hebben de markt en overheid elkaar nodig voor het veilig en gemakkelijk data uitwisselen? Wat moet de overheid doen om data van burgers te ontsluiten? Hoe helpt de eIDAS-verordening bij het uitwisselen van gekwalificeerde gegevens? Deze vraagstukken en pittige stellingen kwamen aan bod op het online event: ‘De toekomst van veilig data delen’. […]