Klanten van ING Real Estate Finance kunnen documenten voortaan online tekenen

De klantengroep van ING Real Estate Finance (ING REF) bestaat uit professionele beleggers in commercieel vastgoed. Bij het aangaan van een nieuw contract moeten zij de benodigde documentatie op papier ondertekenen. Dit klantproces kan eenvoudiger en efficiënter door deze stap te digitaliseren. Eerder heeft ING REF, als gebruiker van vastgoeddata, de taxateurs al geholpen om taxatierapporten digitaal te ondertekenen met een gekwalificeerde elektronische handtekening. Een gekwalificeerde elektronische handtekening biedt het hoogste betrouwbaarheidsniveau en de geboden rechtszekerheid wordt in nationale wetgeving erkend. De volgende stap in het digitaliseren van de klantreis was om het ook voor ING REF klanten mogelijk te maken om een gekwalificeerde elektronische handtekening te zetten.

Deze belangrijke mijlpaal is nu bereikt, mede door Trusted Information Partners (TIP), een initiatief van verschillende marktpartijen waar de overheid bij is aangesloten. TIP heeft als doel om burgers en organisaties (zowel overheid als ondernemers) in staat te stellen op een eenvoudige en betrouwbare manier digitaal met elkaar zaken te doen. Dit doel realiseert TIP door de adoptie van zogenaamde Europese eIDAS gekwalificeerde vertrouwensdiensten. Een belangrijke voorwaarde om TIP tot een succes te maken is dat de deelnemende partijen daadwerkelijk eIDAS standaarden helpen implementeren bij klanten en organisaties.

TIP-deelnemer Cleverbase, die na een tender verkozen werd om de uitrol bij ING REF klanten te verzorgen, heeft deze implementatie succesvol volbracht. Hiermee is een belangrijke mijlpaal bereikt voor zowel ING REF klanten als TIP in haar geheel.

 

Projectmanager Bernice te Boekhorst (ING REF):

“Deze mijlpaal is een typisch geval van een kleine stap voor een mens, maar een grote stap voor de mensheid. We hebben samen met de klant gekeken of hij zijn krediet wilde verlengen en daarbij gekwalificeerd zou willen tekenen”. We onderzoeken wat het zou betekenen als we alle documentatie in alle situaties die je kan tegen komen gekwalificeerd zou willen tekenen. Daar komen we nog wel wat obstakels tegen; soms eist de wetgever dat je fysiek ten overstaan van de klant documentatie tekent. We gaan kijken hoe we dat gaan oplossen. Voor nu een prachtige eerste stap”.

Relatiemanager Robert van den Donker (ING REF):

“Het tekenen verliep heel soepel. Relatie ziet in een oogopslag waar er ondertekend dient te worden en doet dat vervolgens met een druk op de knop nadat eenmalig het identificatieproces van max. 10 minuten  is doorlopen. Het proces wordt makkelijker, betrouwbaarder en efficiënter. Voor ons heel mooi; minder administratie en meer bezig zijn met de klant. Daarvoor ben je de sales in gestapt.”

Klant:

“Onboarden ging makkelijk met een video call. Ik ben blij dat ik nu elektronisch kan tekenen. Ik kan dit straks ook gebruiken voor mijn jaarcijfer aanlevering bij de KvK, mijn cijfers aanleveren bij het CBS of mijn belastingaangifte. Eindelijk een systeem dat ik kan hergebruiken. Hoe vaak moet je wel niet met verschillende pasjes in verschillende systemen inloggen. Eigenlijk gek dat dit er niet al is.”

Projectmanager Lars Mosterd (Cleverbase):

“Mooie eerste stap en randvoorwaardelijk om straks partijen te helpen om vanuit een trusted omgeving te gaan acteren. Samen met ING REF zullen we gaan kijken hoe we gaan schalen. Onze oplossing VIDUA is in meerdere ketens goed te gebruiken.”

TIP Voorzitter a.i. Nitesh Bharosa (Digicampus):

“Mooie eerste stap. Fijn dat we daadwerkelijk onderweg zijn, want het begint met het uitrollen van digitale middelen om te kunnen tekenen.”

 

Het ING REF traject is een mooi voorbeeld van hoe vanuit een eerste stap -Minimal Viable Product (MVP)- geprobeerd wordt meteen waarde toe te voegen; ING stuurt de klant een PDF via de mail en de klant kan daarop elektronisch tekenen. Stap voor stap zal ING REF deze manier van werken gaan doorontwikkelen. De eerste vervolgstap is het inventariseren van scenario’s waarbij digitaal wordt getekend. Er volgen de komende maanden verschillende experimenten met TIP deelnemers om te kijken hoe met verschillende elementen van het eIDAS stelsel (persoonlijke en organisatie handtekeningen ( zo genaamde corporate seals”) data kan worden uitgewisseld. ING REF zal ook gaan bekijken hoe zij met eIDAS getekende documenten vanuit ING zou kunnen ondertekenen De ontwikkelingen zullen op de website van TIP worden gecommuniceerd.

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email