Waarom TIP?

Over TIP

Onze samenleving digitaliseert in een hoog tempo. Organisaties en particulieren doen steeds meer zaken online. Bij het boeken van een vakantie zijn de vlucht, het hotel, het vervoer en de visumaanvraag snel online te regelen. De belastingaangifte doen we digitaal. Geldbedragen maken we over met onze mobiele telefoon terwijl we langs de kant van de weg staan. Deze trend zien we ook in het Nederlandse en Europese (overheids)beleid, waarin de ontwikkeling van de digitale samenleving een van de speerpunten is.

 

Missie

TIP stelt partijen in staat om diensten te ontwikkelen waarmee alle burgers, bedrijven en overheden eenvoudig en betrouwbaar digitaal zaken met elkaar doen. Wij werken hiervoor samen met publieke en private partners en maken afspraken over het gebruik van open standaarden.

Visie

Een digitale samenleving waar gegevens eenvoudig en efficiënt op het hoogste betrouwbaarheidsniveau worden uitgewisseld.

 

 

Wat is TIP?

Veilige en betrouwbare digitale processen

In veel gevallen is er ogenschijnlijk sprake van een betrouwbaar digitaal proces, maar ontbreken de gewenste zekerheden over afzender, opsteller en ontvanger. Een voorbeeld hiervan is een ondertekend papieren document dat wordt gescand en vervolgens per mail wordt opgestuurd. De authenticiteit van zowel de handtekening als de inhoud van het bericht kunnen niet met een hoge mate van zekerheid worden vastgesteld. Een bijkomend probleem is dat soms meer informatie wordt uitgewisseld dan noodzakelijk of wenselijk is. Dit is bijvoorbeeld het geval als een kopie van het legitimatiebewijs wordt opgestuurd waarop het Burgerservicenummer zichtbaar is. Dit kan botsen met de huidige wet- en regelgeving rondom dataverwerking en privacy. Het brengt niet alleen risico’s met zich mee voor de burger, maar ook voor de ontvangende partij omdat deze geen wettelijke grondslag heeft om de gegevens te verwerken.

Hoe doen we dat?

Hoogste betrouwbaarheidsniveau​

Het is voor TIP essentieel dat elke transactie aan het hoogste betrouwbaarheidsniveau en veiligheidsniveau voldoet. Wanneer ergens in een keten een lager betrouwbaarheidsniveau wordt geaccepteerd is elke volgende transactie die hierop voortbouwt minder betrouwbaar. Een systeem is per slot van rekening zo sterk als de zwakste schakel.

Open

TIP is een afsprakenstelsel voor iedereen. Zo maakt TIP gebruik van open standaarden, verschillende leveranciers kunnen participeren om bouwblokken leveren. Partijen zijn vrij om nieuwe functionaliteiten te ontwikkelen binnen de door TIP gestelde kaders. Hierdoor zorgen we ervoor dat de drempels om aan te sluiten of van TIP gebruik te maken laag zijn en nieuwe diensten snel ontwikkeld kunnen worden.

Domeinoverstijgend

De afspraken en functionaliteit die we maken zijn zowel binnen- als tussen domeinen te gebruiken. Een domein is bijvoorbeeld het woon- of zorg domein. Met generieke afspraken en functionaliteit creëren we een drempelloze manier van online zakendoen waarbij je niet steeds in andere systemen hoeft in te loggen om je informatie te verzamelen, uit te wisselen of overzicht te krijgen. Dit geldt zowel voor burgers als voor organisaties.

Om invulling te geven aan deze uitgangspunten maakt TIP onder andere gebruik van gekwalificeerde vertrouwensdiensten die in de Europese eIDAS verordening zijn gedefinieerd. De betrouwbaarheid en het rechtsgevolg daarvan wordt in nationale wetgeving erkend.

Meer weten?

Wil je meer weten? Lees ‘TIP in het kort‘ of neem contact op via het contactformulier