Persoonlijke gegevens veilig gebruiken en delen met een Europese id-wallet

Het kabinet heeft vanuit de werkagenda ‘waardengedreven digitaliseren’ als doel gesteld dat burgers en ondernemers beschikking hebben over hun data en die ook kunnen delen. TIP biedt een platform voor overheidspartijen, bedrijfsleven en wetenschap om samen invulling te geven aan de waarden en uitgangspunten uit de werkagenda. Onderdelen van de werkagenda zijn regie op gegevens en een Europese id-wallet.

Sabine Geerdes, coördinerend beleidsmedewerker directie digitale overheid ministerie van BZK: “Overheidsorganisaties verwerken persoonsgegevens om de juiste en betrouwbare dienstverlening te kunnen leveren. Het is belangrijk hierin transparant te zijn zodat je weet welke overheidsorganisatie jouw gegevens heeft en gebruikt, wanneer dat gebeurt en waarom. En als er iets niet klopt, moet je dat eenvoudig en laagdrempelig kunnen wijzigen.” Burgers moeten digitaal kunnen beschikken over gegevens die de overheid over hen heeft, zodat ze die betrouwbaar kunnen delen met anderen, bijvoorbeeld voor het aankopen van een woning. BZK werkt hieraan vanuit het beleidsdossier regie op gegevens.

Naast regie op gegevens is ook veel aandacht voor de ontwikkeling van een id-wallet. Dit is een app waarin je je digitale persoonsgegevens en andere digitale bewijzen over jezelf opslaat om later te gebruiken. Met de id-wallet kan dat op zo’n manier dat je dat zelf in de hand hebt en niemand anders erbij kan. De gegevens zijn beschermd, ook grote techbedrijven kunnen er niet bij. Sabine: “Met een id-wallet die aan de Europese vereisten voldoet kunnen mensen straks hun persoonlijke gegevens veilig gebruiken en delen. In Nederland en andere Europese landen kun je veilig inloggen en makkelijk iets over jezelf aantonen: bijvoorbeeld dat je een rijbewijs hebt, als je een auto wilt huren. Of dat je een diploma hebt, als je verder wilt studeren of dat je ouder dan 18 bent. En dat zonder dat je meer gegevens doorgeeft dan nodig is.”

BZK hecht belang aan de publiek private samenwerking van Trusted Information Partners. Naast van elkaar leren en elkaar inspireren, is er ruimte om dingen uit te proberen en kunnen we samen aantonen welke oplossingen goed werken. Denk aan het operationaliseren van ideeën rond regie op gegevens of gegevensuitwisseling waarbij de publieke waarden zijn geborgd. BZK is zo, als TIP-partner, goed op de hoogte wat er speelt rond gegevensdeling tussen overheid en private partijen en kan dit vertalen naar wet- en regelgeving, kaders en spelregels.

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email