“TIP waarborgt onweerlegbaar de identiteiten van alle betrokkenen”

Een pittige klus wacht Anneke Veldman-Kalma (Belastingdienst) en Freek Jansen (ING Real Estate Finance) met Trusted Information Partners (TIP), waar zij sinds begin dit jaar de voorzitters zijn. Die klus heeft alles te maken met het eenvoudig en betrouwbaar maken van digitaal zakendoen. Steeds meer zaken regelen we steeds vaker online, zoals het boeken van een vakantie of de aanschaf van een telefoon. Maar hoe zorg je ervoor dat iedereen, van burgers tot bedrijven en overheden, gemakkelijk en veilig digitaal zaken met elkaar kan doen? Een gesprek met beiden over de uitdagingen waar ze met TIP voor staan.

TIP heeft als doel online zakendoen eenvoudig en betrouwbaar te maken, waarbij de focus ligt op transacties met grote financiële of juridische gevolgen. Om meer zekerheid te hebben, zijn digitale en fysieke stappen voor transacties zoals het kopen van een huis of het ondertekenen van een arbeidsovereenkomst, nu vaak gecombineerd. Documenten worden geprint, ondertekend en per post verstuurd. Identificatie gebeurt meestal ter plaatse. TIP werkt aan een toekomst waarin dit allemaal digitaal kan met betrouwbare diensten zoals elektronische handtekeningen en tijdstempels.

Freek: “Het is bij ING REF onze ambitie om klanten snel en goed, en dus ook digitaal betrouwbaar te bedienen. Weten met wie je te maken hebt, is bijvoorbeeld van groot belang voor een betrouwbare klantreis. Daar draagt TIP aan bij”.

eIDAS-vertrouwensdiensten praktisch toegepast
Bij de Belastingdienst is Anneke verantwoordelijk voor de betrouwbare verbinding met private systemen, inclusief ontvangst, verzending en toegang tot gegevens. Daarnaast is het haar verantwoordelijkheid dat deze gegevens beschikbaar zijn. Anneke: “TIP past eIDAS-vertrouwensdiensten praktisch toe. Ik vind het belangrijk aan TIP bij te dragen omdat het ons helpt de betrouwbaarheid van gegevensuitwisseling te verbeteren. We delen documenten en gegevens via portalen met burgers, bedrijven en tussenpersonen. TIP waarborgt onweerlegbaar de identiteiten van alle betrokkenen en belangrijke tijdstippen, ook in het system-to-system proces.”

Verbinding
Bij de ontwikkeling van het afsprakenstelsel werkt de Belastingdienst samen met belangrijke partijen in verschillende sectoren, waaronder onroerend goed, financiën, trust, en met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Logius. Anneke: “We streven ernaar eIDAS vertrouwensfuncties te gebruiken bij de implementatie van de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer. TIP werkt aan gestandaardiseerde invoering van die vertrouwensdiensten.”

Anneke en Freek zien voor zichzelf ook een verbindende rol naar andere belangrijke spelers bij het vormgeven van de digitale samenleving. Freek: “Ik heb veel ervaring met het digitaliseren van klant- en medewerkersreizen, vooral voor financiële dienstverleners. Naast techniek is het essentieel dat de waarde van de producten helder is voor de buitenwereld. Daar speel ik graag een verbindende rol.”

Anneke is gesprekspartner en verbinder voor andere belangrijke spelers, zowel binnen de overheid als met private partijen. Anneke: Dat geldt binnen de overheid voor de Generieke Digitale Infrastructuur en daarbuiten voor bijvoorbeeld banken als het gaat om gegevens voor de Vooraf Ingevulde Aangifte, het notariaat voor akten, fiscaal dienstverleners en softwareleveranciers bij fiscale stromen, e-Herkenningspartners en als gesprekspartner binnen SBR”.

Brede toepassing
Het creëren van draagvlak voor de standaarden binnen TIP is een belangrijke rol die de voorzitters voor zichzelf en de partners zien. Anneke: “Een voorbeeld hiervan is het breed toepassen van ‘qualified certificates and qualified signing/sealing’ volgens eIDAS. We streven als TIP ernaar dat tegen eind 2025 alle basisfuncties hiervoor zijn beschreven en getoetst in drie ketens. Bovendien is brede toepassing van TIP-afspraken in organisaties, technologieën, platforms en dergelijke van essentieel belang voor de betrouwbaarheid, rechtszekerheid en het gemak dat wij nastreven voor digitale zakelijke transacties”.

De publieke en private samenwerkingspartners van TIP hebben met elkaar afgesproken dat ze altijd open standaarden gebruiken, onafhankelijk van de sector, en met maximale betrouwbaarheid. Bovendien zorgen ze ervoor dat mensen zelf de regie hebben over hun gegevens. Freek: “Ik ben ervan overtuigd dat TIP met technisch goede oplossingen komt die aansluiten bij de behoefte. De uitdaging zie ik vooral in het breed in de praktijk laten aansluiten op die standaarden.”

Naast samenwerking met de huidige TIP-partners, pleiten de voorzitters ook voor samenwerking met andere sectoren. Freek: “Ik hoop dat de komende tijd steeds meer marktpartijen gaan participeren en dat grote organisaties ook grotere voorbeeld initiatieven in de praktijk gaan brengen. De financiële sector is zeer interessant en groot, als alle grote banken en verzekeraars meedoen dan zal dat zeker veel impact hebben.” Anneke vult aan: “TIP is op dit moment gericht op implementatie in de particuliere woningmarkt, financiering van commercieel vastgoed en standaard bankverklaringen. We breiden graag uit naar het HR-domein, zoals het proces van indiensttreding, het delen van medewerkersgegevens met toestemming en het verbeteren van de Wet poortwachter. Eigenlijk staan we open voor alle nieuwe ketens die zich aandienen en die betrouwbaar en eenvoudig online zakendoen omarmen”.

Waarom het wiel opnieuw uitvinden?
En hebben de voorzitters er vertrouwen in dat online zakendoen steeds veiliger en betrouwbaarder wordt? Freek: “Ja, banken, andere organisaties en particulieren doen veel zaken online en digitaal. Er zijn veel situaties waar een gebrek aan online vertrouwen of betrouwbare digitale processen verdere digitalisering in de weg staat en dat is zonde want digitalisering brengt efficiëntie naar veel processen waar mensen liever niet te veel tijd aan besteden.”

Nog een laatste vraag voor Anneke. Als we het over TIP hebben, waarom zouden organisaties zich dan moeten aansluiten? “De standaarden die TIP hanteert, vereenvoudigen naleving van wet- en regelgeving voor betrouwbare identificatie en verzekeren de onweerlegbaarheid van informatie. Alle TIP-partners focussen op praktische implementatie met geleidelijke groei. We bieden een kennisnetwerk, waardoor je niet alles zelf hoeft uit te vinden. Sluit je dus aan”.

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email