Partners

Visma Connect

Waarom doen we mee?

De kernactiviteit van Visma Connect is het veilig en betrouwbaar uitwisselen van gevalideerde data. Dit is een zeer goede match met Trusted Information Partners.

Sinds 2006 werken we voor overheden, toezichthouders en bedrijven om te zorgen voor nauwkeurige, correcte en tijdige rapportages over duurzaamheid, bedrijfsvoering en toezicht. Hierbij is het essentieel dat deze informatie op een verantwoorde en veilige manier gedeeld wordt.

Samen met TIP willen we er graag voor zorgen dat data uitwisseling voor de gehele digitale samenleving op een betrouwbare manier breed beschikbaar wordt gemaakt. Digitalisering bespaart tijd en geld, is veiliger, voorkomt dubbele handelingen voor verschillende stakeholders. Dankzij digitalisering en veilige informatieuitwisseling kunnen instanties hun diensten flexibel, op afstand en 24 uur per dag aanbieden.  

Wat is onze ambitie?

Wij maken een duurzame samenleving mogelijk door het vereenvoudigen en automatiseren van betrouwbare verantwoordingsrapportages. Onze kennis en expertise stellen we graag beschikbaar voor een groter publiek.

Wat is onze bijdrage aan TIP?

Op dit moment hebben we al diverse experimenten gedaan op het gebied van validatieservices binnen het ecosysteem. Daarnaast ontwikkelen we taxonomieën ofwel gegevensspecificaties. Het gebruik van een taxonomie stelt in staat om rapportages geautomatiseerd te valideren op inhoud. Dit garandeert de kwaliteit en de bruikbaarheid van rapportages. Daarnaast is dit ook van belang bij het uitvoeren van de verantwoordingsrapportages.

Binnen het ecosysteem wil Visma Connect services bieden voor het opstellen van taxonomieën, rapportages en het valideren ervan om de betrouwbaarheid van de kwaliteit te verhogen.

In de nabije toekomst willen we organisaties in staat stellen om laagdrempelig deel te laten nemen aan verschillende afsprakenstelsels gericht op het veilig delen van betrouwbare informatie. De TIP basisfuncties staan op de ontwikkelkalender en worden standaard onderdeel van onze dienstverlening. In 2024 komen meerdere demo’s en pilotimplementaties beschikbaar zodat eindgebruikers en regievoerders de meerwaarde van vertrouwensdiensten zelf kunnen ervaren. 

 

Wat halen wij uit TIP?

Informatie uitwisselen kan je niet alleen. Samenwerken is daarom voor Visma Connect de sleutel tot succes. De Trusted information Partners streven allemaal naar hetzelfde doel dat zorgt voor synergie. Daarnaast versterken we elkaar door onze kennis en expertise met elkaar te delen, waardoor we samen kunnen groeien.

Visma Connect investeert in nieuwe dienstverlening gebaseerd op open standaarden en in lijn met nieuwe Europese wet- en regelgeving. TIP is hier van toegevoegde waarde omdat het concreet invulling geeft aan basisfuncties voor vertrouwensdiensten in lijn met de Europese technische standaarden. 

Meer weten?

Bezoek de website van Visma Connect voor meer informatie.

 

Contactpersonen:

André Kila – MT-lid Visma Connect voor Strategie & Portfolio

Victor den Bak – Voorzitter Werkgroep Verbreding

Bart Hendriksen – Deelnemer Werkgroep Techniek