Informatie hergebruiken met behoud van privacy. Een experiment met Belastingdienst en ING Real Estate Finance.

Binnen TIP onderzoeken publieke en private partijen hoe een domeinoversteigend ecosysteem voor eenvoudige en betrouwbare informatie-uitwisseling eruit kan zien. SBR Vernieuwing draagt bij aan experimenten onder andere om te onderzoeken wat de toegevoegde waarde van zo’n ecosysteem voor SBR is.

Onlangs hebben we in een experiment onderzocht hoe een persoon digitaal een gedeelte van haar gegevens uit de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA) kan delen met ING Real Estate Finance. Doel van het experiment is om aan te tonen dat data heel gericht gedeeld kunnen worden door het afschermen van gevoelige persoonsgegevens, die ING Real Estate Finance niet nodig heeft of geen recht op heeft, terwijl wel kan worden vastgesteld dat de gegevens origineel afkomstig zijn van de Belastingdienst.

Door gebruik te maken van gekwalificeerde vertrouwensdiensten, ondertekenbeleid (Engels: signature policies) en software om gestructureerde data te ‘filteren’ is het mogelijk om een persoon, eenvoudig en op een privacy vriendelijke manier, informatie te laten hergebruiken die verkregen is van een derde partij, zonder afbreuk te doen aan datakwaliteit. Dit stelt een partij als ING Real Estate Finance bijvoorbeeld in staat om een kredietaanvraag sneller te verwerken omdat de VIA-gegevens gebruikt kunnen worden om snel een inschatting te maken of iemand over voldoende vermogen beschikt.

Het experiment heeft geleid tot een eerste aanzet voor specificaties om een dergelijk proces vorm te geven. Deze specificaties zijn in lijn met de uitgangspunten van TIP en bouwen voort op eerdere experimenten. Hiermee wordt de toepasbaarheid van eerder gevalideerde concepten in een nieuwe use case aangetoond. In lijn met de bevindingen van dit experiment zet ING Real Estate Finance verder in op de introductie van gekwalificeerde vertrouwensdiensten in haar kernprocessen.

Het experiment is uitgevoerd als onderdeel van een reeks experimenten om de toegevoegde waarde van TIP voor SBR aan te tonen, in een samenwerking met de Belastingdienst, Cleverbase, Digicampus, HDN, ING Real Estate Finance, Intermax, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, NVM, en Visma Connect.

Meer informatie

Wilt u meer weten over TIP, de experimenten of heeft u vragen over data-uitwisseling? Neem dan contact op met Boris Bonsel via boris.bonsel@logius.nl.

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email